Stanowisko kucharza i zadania do niego należące

Mistrzem sztuki kulinarnej jest kucharz. W profesji tej nie ustępuje nawet kobiecie, jeżeli jest odpowiednio obeznany nie tylko z przepisami, ale i innymi podstawowymi zasadami gotowania. W kuchni osoba taka musi nie tylko posiadać wiedzę, ale także pewną kulinarną fantazję. Nie powinna gotowania traktować, jako pracę, gdyż mówi się, iż najlepszym kucharzem jest ten, kto gotowaniu oddaje serce, lubi eksperymentować i kocha swoją pracę. Oczywiście odnosi się to też do kucharek. W zależności, gdzie pracuje, może być także szefem kuchni. Wówczas odpowiedzialny jest za przygotowanie zamówień od kelnerów, czuwa nad porządkiem i swoim zespołem, ale winien też znać się na tyle dobrze na gotowaniu, by móc doradzić, przekazać jakieś wskazówki, jeśli zajdzie taka potrzeba, co nie znaczy jednak, że jego pracownicy bywają amatorami. Niekiedy też sam powinien pomagać w przygotowywaniu dań. Wówczas to spoczywa na nim duża odpowiedzialność, tym bardziej jeżeli pracuje w restauracji o wysokiej renomie, czy też gotuje dla osobistości. Niekiedy kucharz jest osobą przyjmującą zamówienie, dowiadując się, iż jego klientami będą ważne osoby z obcych krajów, których to warto uraczyć jakąś dobrze znaną im potrawą. Dlatego też atutem będzie tu znajomość obcych kuchni. Odpowiednikiem kucharza na morzu jest osoba określana mianem koka. On to gotuje posiłki dla marynarzy, kiedy są oni w rejsie. Wówczas też posiada pod sobą załogę, która w dużej mierze uczestniczy w przygotowaniu potraw. Nie chodzi tu jednak o załogę statku, tylko zespół znający sztukę kulinarną, ewentualnie kogoś, kto przygotuje produkty, zanim trafią do kuchni. Czyli przykładowo wymyje je, oczyści, czy na przykład obierze ziemniaki i posprząta stanowisko pracy. Kok „okupuje” przestrzeń zwaną na statku kambuzem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.