A może ekologicznie

O ekologicznej żywności słyszy się coraz częściej. Ekologiczna żywność podchodzi z ekologicznych form produkcji żywności oraz hodowli zwierząt. Trend ten wywodzi się z trzech elementów. Pierwszym z nich jest ekologia, drugim ekonomia, trzecim natomiast aspekty społeczne. Z założenia żywność o charakterze ekologicznym powinna nie zawierać składników, takich jak substancje chemiczne, barwniki syntetyczne oraz konserwanty. Żywność roślinna powinna być wyprodukowana z roślin, które są ekologicznie czyste. Mięso zwierząt, z których produkowana może być ekologiczna żywność powinno natomiast pochodzić od zwierząt, które hodowane były w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków naturalnych. Cechą, która wyróżnia żywność ekologiczną wśród wielu innych produktów spożywczych jest całkowity zakaz stosowanie chemicznych środków chroniących rośliny. Dla polepszenia stanu roślin zamiast nich stosuje się metody płodozmianu. Uprawy ekologiczne prowadzone są w systemie nazywanym systemem mozaikowym. System ten oznacza, że poszczególne gatunki uprawiane są na niewielkich fragmentach ziemi, a pomiędzy nimi pozostawiane są pasy drzew i kwiatów. Są one siedliskiem dla ptaków oraz owadów potrzebnych przy uprawianiu ekologicznych roślin. Rolnictwo ekologiczne używa nawozów naturalnych w postaci kompostu oraz obornika.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.